Boschkop Oord / Resort

Tariewe

Rate this item
(0 votes)

Standaard tariewe geldig tot 31 Augustus 2022:
Tariffs valid till 31 August 2022:

Eenmalige fooi per voertuig: R20
Once-off fee per vehicle: R20
Volwassenes: R50 per persoon per dag  + R30 per persooon per nag
Adults: R50 per person per day + R30 per person per night
Pensionarisse en skoolgaande kinders (6-18): R30 per persoon per dag  + R30 per persoon per nag
Pensioners and school going children (6-18): R30 per person per day + R30 per person per night
Kinders o/6 (voorskool): gratis
Kids u/6 (pre-school): free

Let wel/Please note:

Geen addisionele tarief vir staanplek - slegs koste per persoon per dag
No additional fee for a stand - cost per person per day

Geen staanplekke is afgemerk of word bespreek nie - arriveer en betaal by die hek per persoon per voertuig en staan waar verkies
No stands are marked off or reserved - arrive and pay at the gate per person per car and stand where you prefer

Geen staanplekke met kragpunte, wel ablusie geriewe met warm water, mag kragopwerkkers bring
No electricity for camping sites, we do have ablutions with hot water showers, campers are allowed to bring generators

 

Kontak Ons

  • Address: Boschkop oord is geleë aan die Vaaldam op die R54 tussen Vereeniging en Villiers.
  • Steyn: 076 959 1242 (Algemene Inligting)
  • Slegs epos vir verblyf besprekings.
  • Email: info@boschkopoord.co.za
  • Website: www.boschkopoord.co.za

· 083 675 7670

You are here