Boschkop Oord / Resort

Hektye

Rate this item
(0 votes)

STRENG hektye van toepassing weens plaasveiligheidsprotokol - geen uitsonderings, geen reëlings:
STRICT gate times apply at all times due to farm safety protocol - no exceptions, no arrangements:

Sondag tot Donderdag/Sunday to Thursday: 06:00(6am) – 17:00 (5pm)

Vrydag & Saterdag/Friday & Saturday: 06:00 (6am) – 19:00 (7pm)

Vakansiedae en dag voor vakansiedag/Public Holidays and day before Public Holiday:
06:00 (6am) - 19:00 (7pm)

Geen toegang of uitgang buite hektye - GEEN uitsonderings.
No access or departure outside of gate times - NO EXCEPTIONS.

Geen terugbetaling van hekgelde.
No refunds.

Kontak Ons

  • Address: Boschkop oord is geleë aan die Vaaldam op die R54 tussen Vereeniging en Villiers.
  • Steyn: 076 959 1242 (Algemene Inligting)
  • Slegs epos vir verblyf besprekings.
  • Email: info@boschkopoord.co.za
  • Website: www.boschkopoord.co.za

· 083 675 7670

You are here